Тестов център за английски език

 

The more I practice the better I get

Опитът на Училища за Европа показа, че за успешното представяне на изпит ключов момент е „отиграването” на изпита в симулирана среда. Нашите експерти разработиха така наречените „mock exams” – пробни изпити по английски език, които изцяло симулират реалните изпити във формат и продължителност, определени от изпитващата институция. За периода от 2000 г. досега пробните изпити доказаха своята важност и наложиха Училища за Европа като Тестов център.

 Защо пробните изпити са важни за Вас?

 Явяването на пробен изпит ще ви помогне:

  • да преодолеете стреса от реалната изпитната обстановка
  • да тренирате поведението си и темпа на работа по време на изпит
  • да придобиете по-голяма увереност и спокойствие за максимално добро представяне на тест
  • да проверите знанията си и да изпробвате стратегиите в реална изпитна ситуация
  • да получите прогнозна оценка за нивото си на подготовка

Проверката на изпитните работи  се осъществява от експерти, които изготвят рецензия за представянето на пробния изпит. Оценката се формира в съответствие с критериите и изискванията на изпитващата институция. Проверяващият изготвя индивидуална стратегия за понататъшна подготовка, като целта е получаване на максимално висок резултат на реалния изпит.

Датите за пробни изпити са избрани така, че да има време да се изработи план за подготовка и успешна реализация на реалния изпит. Предлагаме и възможност за индивидулен пробен изпит на дата, заявена от кандидата.

  • Цена: 50лв.
  • Регистрация: До 5 дни преди датата на пробния изпит.