Тестов център за БЕЛ и математика

Вие сте седмокласник и упорито решавате тестови задачи по БЕЛ и математика, пишете преразкази, ходите на уроци.

Но каква е подготовката Ви досега?

Можете да проверите знанията си в конкурентна среда, като се запишете за участие в контролните тестове и пробните изпити, организирани от „Училища за Европа”.

Математика

  • Контролни тестове – 25.11.2017; 17.02.2018;

Място на провеждане – УЦ „Възраждане”, тел.: 0897 863 954

Цена – 10.00 лв. / заплаща се в удобен за Вас учебен център /

Краен срок за записване  – до 3 дни преди провеждане на изпита

 

Български език и литература

  • Контролни тестове – 9.12.2017; 24.02.2018;

Място на провеждане – УЦ „Възраждане”, тел.: 0897 863 954

Цена – 10.00 лв. / заплаща се в удобен за Вас учебен център /

Краен срок за записване  – до 3 дни преди провеждане на изпита

 

ПРОБНИ ИЗПИТИ

 

Провеждат се по критериите за конкурсния изпит за 2018г. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират от външни специалисти.

Участието в изпита е след предварително записване минимум 3 дни преди съответната дата.

Дати:

  • Български език и литература – 7 клас – 24.03.18г. / събота /
  • Математика – 7 клас – 21.04.18г. / събота/

Цена – 20.00 лв. за всеки един от изпитите / заплаща се в удобен за Вас учебен център  /