Кандидатстване в чужбина

EU- Web 640x480

 

Кампания за кандидатстване в чужбина за учебната 2019 – 2020 г.

Процесът на кандидатстване в университет извън България е предизвикателство за по-голямата част от нашите ученици и техните родители. Училища за Европа има изградени дългогодишни партньорства с множество международни образователни институции. Това ни позволява да бъдем полезни за всеки пожелал да продължи образованието си в университет извън страната. Практиката при нас е да консултираме децата и техните родители как стъпка по стъпка да осъществят това важно начинание. Подходът е индивидуален спрямо желанията на всеки отделен кандидат. Извършва се проучване и се изготвя предложение за специалност и университети според предварително зададените критерии.

Образованието в Европа и целия останал свят предлага невероятни възможностти и голямо разнообразие от специалности. Нелека е задачата на кандидат-студента, когато трябва да избере правилната академична област, специалност и програма. Тук помагат нашите консултанти, които съдействат за намирането на подходящите програма, университет и дори държава за обучение.

Преминава се през следните стъпки:

 • Прави се индивидуално проучване за всеки отделен кандидат спрямо зададените от него изисквания;
 • Обсъждат се предложенията, критериите за прием, изискванията за ниво на езикова подготовка, финансовите условия и други специфични особености в зависимост от мястото на обучение. От нас ще получите изчерпателна информация за всичко това;
 • Прави се избор на специалност и университет;
 • Важно е внимателно да се запознаете с условията за прием и крайните срокове на избраните университети;
 • Подготвя се наборът от документи за кандидатстване, който е съобразен с изискванията на съответния университет и специалност;
 • Задейства се процедурата по кандидатстване. Съществуват специфики в различните страни, в зависимост от единните платформи за регистрация и подаване на документите;
 • Изчакване на финалния резултат. При стриктно спазване на изискванията, за което ние следим, резултатът винаги е положителен.

Допълнително съдействие от нас може да получите за:

 • Повишаване на нивото на владеене на езика, тъй като критериите при обучение в университет са значително по-високи;
 • Помощ при окомплектоване на документите за кандидатстване. Превод и легализация;
 • Изпращане на документите, когато се изисква представяне на хартиен носител;
 • Кандидатстване за студентски заеми;
 • Настаняване и други.