Обучение с ваучери за заети лица

Отново стартират обученията с ваучери по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Училища за Европа е одобрен доставчик на обучения от Агенцията по заетостта за курсове по английски и немски език

  • По проекта ще имат възможност да се преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.
  • Право на ваучери имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
  • Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.
  • От 15.06.2017 г. започна приемът на заявления на желаещите да се обучават.
  • Заявленията могат да се подадат на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” или по електронен път.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

Електронното заявление може да намерите тук

Когато вече сте одобрени, свържете се с нас за консултация и записване.

Предстоящите обучения:

  • офис “България” –  нива А1, А2, В1 / английски език / – от 24.10.2017 г.

тел.: 02 / 851 08 78, 0897 / 863 961

Централен офис – 02 / 981 54 32, 0897 863 940