Годишен концерт на учениците от Училища за Европа – май 2016