английски език

Английски език в УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА – от азбуката до международно признатия сертификат!

За нас е удоволствие да ви предложим всички стъпки в обучението по английски език

  • дефиниране на вашите потребности,
  • определяне на езиковата ви компетентност (ако вече сте изучавали езика),
  • същинско обучение,
  • подготовка за формата на изпита, който сте избрали,
  • провеждане на изпита (ако сте избрали PTE)

Обучението по английски език се провежда в група и/или индивидуално, в учебните центрове на УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА или в зали, посочени от клиента (при индивидуално или фирмено обучение)

Всички езикови курсове в УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА се организират в зависимост от

  • възрастовата група на обучаемия (предучилищна, начален курс, прогимназиален курс, възрастни)
  • ниво на езикова компетентност (нивата са съобразени с Европейската езикова рамка)

Предучилищен курс (5, 6 години) – Junior

Програмата за деца на 5 и 6 години включва  богато разнообразие от песни, филмчета, игри и езикови задачи, които насърчават детето да общува активно на английски език. Темите, които се разглеждат, са близки до детското ежедневие и чрез героите на Дисни малките ни ученици се научават да поздравяват, да описват и разказват за своите любими играчки, животни, храни, да изразяват мнението си за нещата, които харесват или не харесват.

Обучението е атрактивно за децата, защото те се запознават с езика чрез филмите, които познават и  активно участват в игрите с приказните герои. Това ги мотивира и интригуват. В учебната програма са заложени допълнителни  дейности на интерактивната ни дъска .

Начален курс ( 1 4 клас) – Pupils

Програмата за децата от начален курс цели да постави основите на една стабилна езикова грамотност, като четирите езикови умения за слушане, четене, писане и говорене се усъвършенстват постепенно с елемент на усложняване във всяко едно ниво. Акцентът е върху комуникативните умения на децата, но това е и възрастта,  в която активно се развиват и уменията за писане на чужд език.

 В учебната програма са заложени тематични уроци на интерактивната ни дъска, разработване на проекти и организирани дейности за изучаване на английски език в неформална среда (театър на английски език, ателиета и др.)

Обучението във всяко едно ниво завършва с подготовка за тестовете на Pearson (PEARSON FOR YOUNG LEARNERS). Целта ни е да дадем и най-малките възможност да получат независима международна оценка на своите знания, да свикнат с начина на провеждане на международни изпити и да добият самочувствие за езиковите си умения.

Прогимназиален курс ( 5 -7 клас) – Senior

Програмата за учениците от 5 до 7 клас е насочена към развиване и усъвършенстване на вече придобитите езикови умения за слушане, четене, писане и говорене. Целта  е обучаемите да подобрят езиковата си компетентност, като дискутират теми, близки до тяхното ежедневие (приятели, филми, ваканции, музика, кино ). Учебната система е  разработена така, че да даде възможност на учениците да придобият допълнителни знания за света около тях  (в областта на историята, културата, науката ) паралелно с овладяването на езиковите структури.

Учениците се насърчават да разработват проекти по зададени теми, да участват в ролеви игри и да правят самостоятелно проучване по определена  задача. Тези допълнителни дейности провокират креативното мислене на нашите ученицие и гарантират активното им участие в учебния процес.

Учебната програма на прогимназиален курс включва запознаване и отработване на стратегиите за постигане на висока оценка на международно признати тестове. Акцентът, който се поставя върху системната подготовка  за успешно представяне на изпитите цели да подсигури една много добра основа за влизане в предсертификатен и сертификатен клас. Обучението във всяко едно ниво завършва с подготовка за тестовете на Pearson (PEARSON  GENERAL) и тестовете на Cambridge, като всеки един от нашите ученици има възможността да се яви на изитните сесии на PEARSON или CAMBRIDGE. Целта е да осигурим независима международна оценка на придобитите знания и ниво на учениците си и да гарантираме успешното им явяване на такъв вид изпити.

В края на учебната година Училища за Европа провежда и задължителен изпит за постигнато ниво  (Level Achievement Test ), който е изцяло по формата на PEARSON и е оценен от независима проверяваща комисия.

Гимназиален курс  (8-12клас) – Pre-certificate and Certificate

Учебната програма на гимназиален курс цели завършване на целия цикъл на езикова подготовка  от всички предходни нива, като заложените дейности са изцяло насочени към сериозно надграждане на придобитите знания и умения за успешно явяване на  изпитите на Cambridge – First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English  (CPE) и IELTS.

Предсертификатният и сертификатните курсове , които предлагаме, са с практическа насоченост, като целта е в реално време да се  отработи формата на изпита с  компонентите: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. Учебните дейности целят придобиване на най–високите нива на езикова компетентност и получаване на международно признати сертификати, които гарантират успешната реализация на нашите ученици в академична или бизнес среда.

Курсове за възрастни – Adults

 

Курсовете ни по общ английски език са предназначени за студенти и възрастни, които биха искали да  използват езика в ежедневните си социални и делови контакти. Темите, които се разглеждат, са разнообразни и провокиращи с цел развиване на по-практически комуникативни умения. Стремим се да постигнем свободното изразяване на чужд език, като поставим нашите обучаеми в ситуации, където те трябва да разбират и говорят на различни теми – да могат да се запознават във формална и неформална среда, да се ориентират на непознато място, да представят  семейството, работата, образованието си, да разказват за навиците и предпочитанията си, да влизат в дискусии на тема здраве, спорт, празници, музика, политика и др.

 

            Програмата по общ английски език е структурирана на базата на оригинална учебна система и допълнителни материали за работа на интерактивната ни дъска и за самостоятелна подготовка.