провеждане на изпити

Изпит за сертификат по английски език съгласно ОЕЕР

Ако се нуждаете от сертификат, който да удостоверява нивото Ви на владеене на английски език според Обща Европейска езикова рамка /ОЕЕР/ ние можем да Ви го осигурим след успешно полагане на изпит.

Изпитът се състои от два елемента – писмен входящ тест и устно интервю с преподавател. Тестът се оценява от преподаватели сертифицирани да провеждат международнопризнати изпити.

Цена на изпита: 50 лева

Срок на издаване на сертификата: до 5 работни дни след провеждане на изпита.

 

Изпит за международно признат сертификат по английски език

Изпити за получаване на международно признат сертификат по английски език PEARSON TESTS OF ENGLISH

Като изпитен център № 86055 на PEARSON, УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА провежда в своите учебни центрове следните изпити за международно признат сертификат за владеене на английски език:

Изпит / ниво Наименование Времетраене
/писмен/
Времетраене
/устен/
CEF
PTE General
Level     5 Proficient 2ч. 55мин. 15 мин. C2
Level     4 Advanced 2ч. 30мин. 15 мин. C1
Level     3 Upper Intermediate 2ч. 00мин. 12 мин. B2
Level     2 Intermediate 1ч. 35мин. 10 мин. B1
Level     1 Elementary 1ч. 30мин. 10 мин. A2
Level     A1 Foundation 1ч. 15мин. 10 мин. A1
Изпит / ниво Времетраене
PTE Young Learners
Breakthrough 1ч. 15мин.
Quickmarch 1ч. 00мин.
Springboard 1ч. 00мин.
Firstwords 1ч. 00мин.

Изпитните сесии се провеждат през Май, Юни, Ноември и Декември.

За точните дати на сесиите и сроковете за регистрация, моля свържете се с офисите на УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА.

Моля носете личната си карта при явяване на устен и писмен изпит.

Пожелаваме Ви успех на изпита!

Повече