други

Други чужди езици

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ и ИТАЛИАНСКИ език предлагаме само по предварителна заявка за индивидуално обучение и/или в група с минимум 5 обучаеми.