други

Други чужди езици

НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ и ИТАЛИАНСКИ език предлагаме само по предварителна заявка за индивидуално обучение и/или в група с минимум 5 обучаеми.

Обучения по проект “Ваучери за заети лица” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020