Прием за новата учебна година 2017-2018

Обучение по английски език

Пълният цикъл на обучение е базиран на последователност, приемственост и надграждане на знанията и уменията при изучаване на чужд език. Крайната цел е следването на европейските стандарти за качествено обучение, устойчиви знания и полагане на изпити за получаване на международно признати сертификати – Кеймбридж , PEARSON, IELTS и др.

Обучението включва преминаване през 12 последователни нива на езикова компетентност, започвайки от 5,6 годишна възраст до получаване на най-високата степен – Сертификат Cambridge Proficiency.

Прилага се съвременна методика на обучение, ориентирана преди всичко към ученика. Тя позволява включването в курс на обучение на всеки един етап, като за целта се положи диагностичен тест за съответната възраст и ниво.

Учебната година е с начало 2 октомври 2017 г.

Цени:

Учебната година приключва с полагането на годишен изпит по стандартите на международните изпити PEARSON. Учениците, положили успешно изпита, получават сертификат на “Училища за Европа”. На тези от тях, които желаят да получат международен сертификат, се дава възможност да държат изпит PEARSON в нашите офиси.

Обучение по БЕЛ и математика

Предлаганото обучение е в помощ на подготовката в общообразователните училища, но няма за цел да го замести. За учениците от 5, 6 клас то има консултативен характер и е в посока затвърждаване на получените знания. За седмокласниците подготовката е специално насочена към националното външно оценяване и полагането на изпитите за прием в езиковите и професионални гимназии.

Учебната година за БЕЛ и Математика – 7 клас е с начало 16 септември 2017 г.

Цени:

Конкретната цена на всеки курс се определя от:

  •  Ползваните преференции;
  • Начина на плащане – еднократно или разсрочено;
  • От вида курс.

За повече информация  се свържете с най-близкия офис.