Програма ENGLISH 4 SUCCESS

ПРОГРАМА  ПО  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ХОРАТА С АМБИЦИЯ ЗА УСПЕХ

Програмата ENGLISH 4 SUCCESS  е предназначена за хора с амбиция да повишат своята езикова  компетентност и да се реализират по–успешно в професионален или академичен план. В програмата по английски език са включени съвременни методи за чуждоезиково обучение, развиващи  комуникативните умения на обучаемите, като от тях се очаква да могат да разбират и употребяват ефективно изрази от речевия етикет според вида общуване – формално или неформално. Стратегията е обучаемият да е активната страна в учебния процес, като всички предвидени дейности спомагат за свободното общуване в чуждоезикова среда в реални ситуации. 

Програмата е разработена в 5 нива според Общата европейска езикова рамка – от начинаещи до напреднали:

  • A1 – Базово ниво
  • A2 – Междинно ниво
  • B1 – Средно ниво
  • B2 – Средно напреднало ниво
  • C1 – Напреднало ниво

Темите, които се разглеждат, са разнообразни и провокиращи с цел да се постигне свободата на изразяване на чужд език. 

Обучаемите са поставени  в ситуации, в които те трябва да разбират и говорят на различни теми – да могат да се запознават във формална и неформална среда, да се ориентират на непознато място, да представят  семейството, работата, образованието си, да разказват за навиците и предпочитанията си, да влизат в дискусии на тема здраве, спорт, празници, музика, политика и др.

 

За записване, консултация и допълнителна информация се обръщайте към учебните центрове.