подготовка за изпити

Курсовете ПОДГОТОВКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗПИТИ (сертификатни класове) са предназначени за надграждане на езика и усвояване формата на изпитите:

Седмичната натовареност е между 6 и 9 учебни часа. Провеждат се по графици, съобразени с изпитните сесии.